Dominance and Leadership: Useful Concepts in Human–Horse Interactions?

I den här vetenskapliga artikeln diskuterar man interaktionen mellan människa och häst. Hela artikeln läser du här!

Forskarna menar att:

Det är osannolikt att hästars sociala status kan översättas till motsvarande interaktioner mellan människor och hästar.

Det ledarskapskoncept som förespråkas i böcker om träning är skapar inte en förutsägbarhet för hästen. (Vilket man vet i annan forskning är viktigt).

Hästars reaktioner på träning är mer sannolikt ett resultat av inlärning snarare än ett resultat av att människor uppnår hög social status och en ledarroll.

Kunskap om hästars naturliga beteende och inlärningsförmåga är mer tillförlitliga när det gäller att förklara träningsresultat än tillämpningen av dominans- och ledarskapskoncept.

Tillbaka till toppen