Om EquiEthics

Föreningen EquiEthics bildades den 18 augusti 2018 och startades av en samling människor från olika delar av hästvärlden som vill arbeta för etiskt hållbar hästsport.

§ 1 Ändamål
EquiEthics är en ideell förening och en sammanslutning av för hästsporten intresserade, med ändamål att verka för etiskt hållbar träning, hantering och hållande av häst med särskild målsättning att upplysa och påverka HästSverige.

Stadgar EquiEtics >>>

Hästar far illa inom alla delar av hästvärlden – skälen är många men de som oftast förs fram är okunskap och behovet av pengar som påverkar både ryttare, uppfödare och andra yrkesgrupper kopplade till hästsporten.

Föreningen vill på olika sätt arbeta för att öka hästkunskapen generellt men speciellt vad det gäller hästens behov/beteende, fysiska och mentala välmående samt etiska tränings- och inlärningsmetoder.

Det spelar ingen roll vilken disciplin/filosofi inom hästsporten du utövar, vilken typ av häst du har eller rider, om du tävlar eller inte tävlar, om du har häst i stall eller lösdrift, barfota eller skodd – du kan vara med i denna förening och hjälpa till att sprida en etiskt hållbar hästsport.

Vi har även en Facebookgrupp >>> 

Bli medlem! Läs mer här>>>

Tillbaka till toppen