Ny forskning visar att arbete lite bakom lod påverkar hästens välfärd negativt

I en vetenskaplig artikel som publicerades i tidskriften Animals i maj 2023 studerade man hästar som gick lite bakom lod där markvinkeln var 100 grader, med hästar som höll huvudet i en markvinkel på 85 grader. Bilder i artikeln. Syftet var att studera både andning och beteende i form av konfliktbeteenden. Resultatet var att andningen påverkades negativt och hästarna visade flera konfliktbeteenden då de gick lite bakom lod än då de inte gick bakom lod. Tidigare studier har studerat mer extrema huvudpositioner, vilka också är dåliga för hästen. Dock har ISES efterfrågat forskning på en huvudposition som inte är extrem. Slutsatsen är att hästvälfärden påverkas negativt om hästen går bakom lod.

Tidigare forskning har också studerat hur hästar påverkas negativt av olika former av ”rollkur”. Exempelvis försvåras andningen, hästarna visar på stress, fel muskelgrupper aktiveras, och man ser en ökad förekomst av konfliktbeteenden i samband med den ihopdragna formen bakom lod.

Tillbaka till toppen