Syfte och Vision

Vi vill verka för en ökad kunskap och etisk insikt inom hästvärlden som leder till att all mänsklig interaktion med hästen baseras på hästvälfärd och hållbarhet.

Detta gör vi genom att verka för att vid ridning eller annan användning, träning för tävling eller tävling med häst följande punkter beaktas: 

Användning

– Att TR och Code of Conduct skall efterlevas.

– Att SvRF tar ISES (The International Society for Equitation Science) ställningstaganden gällande ridning i beaktande och verkar för att dessa efterlevs.

 – Att inlärningsteori, biomekanik och etologi skall ingå i utbildningsprogram och fortbildningar och skall genomsyra den praktiska tillämpningen.

 – Att utrustning ska tillpassas och användas på ett sätt som minimerar skaderisk (t.ex efterlevnad av bl.a. nosgrimmekontroll)

– Vi avråder från användning av utrustning eller inspänningar som har för avsikt att kontrollera och placera hästen i en viss form. OM man ändå använder någon form av inspänning är det viktigt att man även tar inlärningsteori och välfärd i beaktande vid användningen. Det är skolningen av relationen mellan hästens huvud/mun och ryttarens hand som måste vara i fokus i utbildningen.

– Att Rollkur/LDR och alla dess pseudonymer ska förbjudas. All tillgänglig forskning visar på negativa effekter av den typen av träning.

– Att öka kunskapen om hästen som biologisk varelse

EquiEthics verkar framförallt i Sverige via media och internet. Vi strävar efter att föra en dialog med SvRF, eftersom det är den i särklass största organisationen och med störst påverkansmöjlighet på hästsporten i Sverige. 

Hästhållning

Vi vill verka för att hästägare är medvetna om de kompromisser och etiska avvägningar som behöver göras när det gäller hästhållning. Genom ökad kunskap och information vill vi ge hästägare förutsättningar att ta kloka beslut baserat på såväl vetenskap och beprövad erfarenhet som etisk medvetenhet när det gäller hästhållning. Det finns några punkter som vi önskar att lyfta lite extra: 

Hästar är sociala djur med ett komplext språk. De har förmågan att skapa livslånga relationer och det innebär att: Hästar behöver få möjlighet att umgås med andra hästar. Hästar skall inte avvänjas för tidigt och sedan hållas ensamma. Hästar skall inte betraktas som en vara som kan säljas och byta flock hur många gånger som helst under sin livstid.  Hästar är gjorda för att röra sig och det innebär att: Hästar skall hållas i hagar så mycket som möjligt om de inte går på lösdrift. Vi vill därför motverka den trend där större hagar där tidigare flera hästar gick tillsammans görs om till små hårdgjorda hagar där hästar går en och en, med argument som att man vill minska skaderisken och att de smutsar ner sig.

Hästar är inte gjorda för att ha ett eller flera täcken på sig dygnet runt större delen av året. Ett eller flera täcken fungerar aldrig lika bra som päls som kan regleras efter skiftningar i vind, temperatur och sol under dagen. Man bör därför endast klippa hästen i de fall och i den omfattning som det behövs för optimal värmeavgivning vid träning. Hästägare bör alltså inte klippa inte bort all päls på sin häst bara för att få möjligheten lägga på ett par tjocka täcken. Lertäcken har funktionen att skydda hästens päls från lera, men behövs knappast året om. 

Hästägare bör lära sig bedöma om hästen har sunda hovar eller ej, oavsett om man sedan väljer att ha hästen skodd eller oskodd. Avvägning måste göras beroende på användning, underlag och andra faktorer. Om man vill gå från skodd, till oskodd häst måste man vara medveten om att det kräver tid och förberedelse. Här finns en länk till mera information kring vad man tittar på för att avgöra hovarnas tillstånd.


Vi verkar för att det normala skall vara:
– Att ha sin häst i flock med andra hästar.
– Att ge hästen många timmars daglig utevistelse. 
– Att hästen klipps minimalt och vid behov, och att täcken och halskragar används sparsamt.
– Att hästens hovvård skall syfta till att upprätthålla hovens interna och externa balans för maximal hållbarhet.Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen